Hyttene

Hyttene

Hyttene ligger i ei sørvest vendt li ca. 850-940 m.o.h., øverst i barskoggrensa, som forøvrig er en av Nord-Europas høyeste barskogbelter, med utsikt mot Atndalen og nærliggende fjell. Avstanden til røyevannet Gråsjøen er ca. 2 km.

Brøyting

Per Gunnar Rønningen er entreprenør for brøting på Gråsjøen.

Han kan treffes på mobil: 901 21 530 eller  epost: pe-gun-r@online.no


 

Retningslinjer for brøyting:

Merke innkjøringen/parkeringsplassen med hyttenummer.

Brøytingen av innkjøringer/parkeringsplassen gjøres normalt ved ca. 20-30 cm snø!

Vil du være sikker på nybrøyttet innkjøring til helgeturen ring senest tirsdag for avtale.

Vil du at det skal brøytes hele vinteren (ca. 10 cm) uavhengig om du skal på hytta eller ikke, gjør du avtale om dette.