Styret

Styret i velforeningen

Styremedlem

Per-Eirik Lillerud Slagsvold

Hytte 117

peikisit@gmail.com

tlf. 488 96 380

Leder

Ivar Wagle

Hytte 24

ivar@wagle.nu

tlf. 997 16 237

Revisor

Odd Stokkan

Hytte 9


Hans Erik Fossby

Hytte 4

Kasserer

Tommy Johansen

Hytte 78

tommyj2@online.no

tlf. 916 73 582

Styremedlem

Kurt Pettersen

Hytte 55

kurt-hja@online.no

tlf. 920 96 874

Varamedlem 1

Åshild Jensen

Hytte 38

ashild.jensen@gmail.com

tlf. 482 01 470

Nestleder

Sigbjørn Solvin

Hytte 74

sigbj-so@online.no

tlf. 982 10 778

Valgkomite

Morten Henry Kleven

Hytte 5

tlf 954 76 242


Reidar Hveberg

Hytte 59

Varamedlem 2

Knut Nicolaisen

Hytte 68

knutnic@gmail.com

tlf. 918 29036


Saker det jobbes med/informasjon

Sak

Beskrivelse

Vann

Felles vannledning i Vestlia.
Arbeidet med legging av ny felles vannledning i Vestlia fullført høsten 2021.

Vei

Vei- og veilag: Per. september 2021, ligger det an til oppgradering av veier og stikkveier i 2022. En rekke saker som skal tas stilling til, bl.a. finansiering og vurdering av tilstand på stikkveier.