Styret

Styret i velforeningen

Styremedlem

Per-Eirik Lillerud Slagsvold

Hytte 117

peikisit@gmail.com

tlf. 488 96 380

Leder

Ivar Wagle

Hytte 24

ivar@wagle.nu

tlf. 997 16 237

Revisor

Ola Sæhlie, hytte 108

Hans Erik Fossby, hytte 4

Kasserer

Jan Erik Dahlen

Hytte 102

jandahle@bbnett.no

tlf. 472 99 300

Nestleder

Sigbjørn Solvin

Hytte 74

sigbj-so@online.no

tlf. 982 10 778

Styremedlem

Kurt Pettersen

Hytte 55

kurt-hja@online.no

tlf. 920 96 874

Valgkomite

Morten Henry Kleven, hytte 5, tlf 954 76 242

Kai Viggo Stenersen, hytte 62, tlf.  958 89 021 

Varamedlem 1

Hanne Fosby

Hytte 70

hfosby@yahoo.com

tlf. 957 84 766

Varamedlem 2

Knut Nicolaisen

Hytte 68

knutnic@gmail.com

tlf. 918 29036Henvendelser til velstyret kan sendes til: grasjoen@outlook.com


Gråsjøen veistyre:

Nettsted:    https://www.grasjoeveien.no/

Kontakt:     post@grasjoeveien.no

Saker det jobbes med/informasjon

Sak

Beskrivelse

Vann

Ny felles vannledning ble lagti Vestlia / Oddvar Doblougs vei høsten 2021.
Arbeidet ble bekostet med vellest midler og arbeidet ble utført på dugnad.
Ev. fremføring av vann til hytter skjer på eget initiativ og for egen regning og ansvar.

Skulle det oppstå behov for reperasjoner eller oppgraderinger av felles vanninfrastruktur og pumper, kan det meldes inn til vellet.

Vei

Vei- og veilag: Fjelleien fra bommen frem til båtplassen ved sjøen finner sted i barmarkssesongen 2022. Det vil bli etablert eget pukkverk, og der er ønskelig å få unna det vi kan av stikkveier som omfattes av jordskiftedom i samme periode. 
Oppgradering som også omfatter 'stikkveier' i felt 1, dvs. hovedadkomstveiene tidl. kjent som Fjellveien, Vestlia og Øslia, ble vedtatt under Årsmøtet i april 2022. 
Oppgraderingen er kostbar og vil påføre hytteeiere ekstraordinære utgifter.
Finansierienge skjer dels gjennom innbetaling etter faktura til hver enkelt samt tilskudd fra vellets felles midler.

Det vil sendes ut ytterligere informasjon når denne foreligger primo juni 2022.


Velforeningen er ikke en juridisk part i veisaken og henvendelser om saker som angår vei bes rettet til Gråsjøveien veistyret på epost: post@grasjoeveien.no
Mer informasjon kan finnes på veilagets nettsider.

Løyper


Skisesongen 2021/2022 er historie, og langrennsentusiaster kan håpe på mer snø og bedre skiforhold neste vinter.