Hjem

Informasjon

Styret

Her finner du mer informasjon om styret, styresaker og protokoller fra årsmøter

Ut på tur

Oversikt over skiløyper og kjøring av løypene

Hyttene

Oversikt over hytter, vannforsyningskart og

brøyting

Informasjon

Årsmøte for 2023 ble avviklet 8. april kl. 13.30.

Innkalling, saksliste og vedlegg kan kan lastes ned her.

Referat kan lastes ned her.


Henvendelser til Gråsjøfeltet velforeningen kan sendes til grasjoen@outlook.com eller formidles på kontaktskjema.Spørsmål Gråsjøvegen og veiene i hytteområdet kan rettes til

post@grasjoeveien.no

Nettside: Gråsjøveien veilagCoop Atna

Åpningtider


Hverdager 9-17

Fredag 9-19

Lørdag 9-15

Løyperapport


VIPPS gjerne ditt bidrag til vår løypekonto.


VIPPS 514354 eller søk opp Gråsjøfeltet velforening.

Bruk gjerne QR-kode for betaling.

Været