Hjem

Informasjon

Styret

Her finner du mer informasjon om styret, styresaker og protokoller fra årsmøter

Ut på tur

Oversikt over skiløyper og kjøring av løypene

Hyttene

Oversikt over hytter, vannforsyningskart og

brøyting

Informasjon

Årsmøte ble avholdt 16. april 2022 klokken 15.00 på Myra.

Innkalling med dagsorden og vedlegg sendes ut pr. epost senest 14 dager i forvegen.

Referat sendes til alle hytteeiere med kjent epostadresse.

Ta kontakt hvis du ikke har mottatt referat eller innkalling.


Spørsmål Gråsjøvegen og veiene i hytteområdet kan rettes til

post@grasjoeveien.no

Nettside: Gråsjøveien veilagLøyperapport


VIPPS gjerne ditt bidrag til vår løypekonto.

VIPPS 514354 eller søk opp Gråsjøfeltet velforening

Coop Atna

Åpningtider


Hverdager 9-17

Fredag 9-19

Lørdag 9-15

Været