Hjem

Informasjon

Styret

Her finner du mer informasjon om styret, styresaker og protokoller fra årsmøter

Ut på tur

Oversikt over skiløyper og kjøring av løypene

Hyttene

Oversikt over hytter, vannforsyningskart og

brøyting

Informasjon

Årsmøte ble avholdt 16. april 2022 klokken 15.00 på Myra.

Referat kan lastes ned her.


Spørsmål Gråsjøvegen og veiene i hytteområdet kan rettes til

post@grasjoeveien.no

Nettside: Gråsjøveien veilagLøyperapport


VIPPS gjerne ditt bidrag til vår løypekonto.

VIPPS 514354 eller søk opp Gråsjøfeltet velforening

Coop Atna

Været

Åpningtider


Hverdager 9-17

Fredag 9-19

Lørdag 9-15